Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Medyce

Aktualności

 

 

                                                                                                                                                                                                               Przemyśl, dnia 08.12.2020 r.


 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom powiatu przemyskiego pomocy żywnościowej.

W związku z powyższym Caritas Przemyska, zwraca się do Państwa o informowanie i kwalifikowanie osób spełniających kryteria kwalifikowalności tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W/w osoby muszą spełniać kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie .

Dystrybucja artykułów spożywczych przewidziana jest od drugiej połowy stycznia 2021 r. z podziałem mieszkańców na gminy tj:

Gops Medyka, Stubno, Żurawica – wtorek

Gops Dynów, Przemyśl, Mops Przemyśl – środa

Gops Krzywcza i Dubiecko – czwartek i piątek.

Prosimy o informowanie mieszkańców o przestrzeganiu dni wydawania towarów , z uwagi na obostrzenia wynikających z pandemii tj. odległość min 1,5 m, i maseczka. W kolejnym piśmie podamy dokładna datę rozpoczęcia dystrybucji.